Hvorfor velge denne retningen?

Ønsker du å lære mer om det italienske samfunnet, å lære italiensk før kulturreisen du har planlagt eller å undervise i italiensk? Eller vil du fordype deg i Dante, italienske dialekter eller hvorfor italienerne stemmer på Salvini og Berlusconi? Da kan italienskstudiet være noe for deg.

Om studiet

På studieretningen for italiensk får du muligheter til dette. Du får en bred innføring i italiensk språk, litteratur og kultur, og muligheter til å spesialisere deg videre innenfor språk eller litteratur.

Det er mange likheter i ordforråd mellom italiensk og andre romanske språk - eller med latin. Av dagens romanske språk ligger italiensk faktisk nærmest latin. Italia har en av de eldste og rikeste kulturene i Europa fra antikken til vår egen tid med et internasjonalt språk som er viktig på flere områder som kunsthistorie, musikk, film, gastronomi, fotball, mote eller design.

Utenlandssemesteret på bachelor i italiensk gir deg en unik mulighet til å fordype deg i språket, litteraturen og regionen. Vi har blant annet avtaler med universiteter i Roma, Bologna og Firenze. I tillegg kan du tilbringe en sommer i Roma på emnet ITA1110R - Sommerkurs i Roma.

Studiemiljø

Som student på italiensk kan du delta i Studentutvalget og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Bli med og bidra til et godt studiemiljø!

Studentforeningene sørger for at det er mye som skjer gjennom hele studiet. Hva med å delta på den årlige revyen eller studentballet? På studentpuben Uglebo er det alltid lett å bli kjent med folk, enten du står foran eller bak baren, og det arrangeres temafester og quiz. Har du en liten skrivespire i deg, kan du bli med i studenttidsskrifter som det allmennkulturelle Filologen eller litteraturtidsskriftet Lasso.

Jobb og videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med en mastergrad i den studieretningen du har valgt.

En utdanning i italiensk åpner for arbeid i både offentlig og privat sektor, blant annet innen næringsliv og media med kontaktflate mot italienskspråkelige land.

Mer om jobb og videre studier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. nov. 2019 13:12