Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

En bachelorgrad består av 180 studiepoeng og er bygget opp av emner i emnegrupper. De fleste emnene er på 10 studiepoeng. Et semesters fulltidsstudium er 30 studiepoeng. Emnene er satt sammen i faglig definerte emnegrupper. Emnegruppene på denne studieretningen er på 40 og 80 studiepoeng. I tillegg kommer ex.phil. 10 studiepoeng og ex.fac. 10 studiepoeng. 40 studiepoeng kan du velge fritt på denne studieretningen.

Studieretningen består av

Emnegruppe i Nord-Amerika-studier (80 studiepoeng)
Støttegruppe i et kultur- eller samfunnsfag (40 studiepoeng)
• Frie emner (40 studiepoeng)
EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (nedlagt) (10 studiepoeng) og EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng)

Tidligere emnegruppe i Nord-Amerika-studier (90 studiepoeng)


Anbefalt studieløp

6. semester Emne på 2000-nivå i Nord-Amerikastudier Fritt emne/ studieopphold i utlandet  Fritt emne
5. semester NORAM3500 – Thesis course, North-American-studies (nedlagt) / studieopphold i utlandet Emne på 2000-nivå i Nord-Amerikastudier/ studieopphold i utlandet Fritt emne/ studieopphold i utlandet
4. semester Fritt emne/ studieopphold i utlandet Emne fra 40- gruppe i et kultur-/samfunnsfag/ studieopphold i utlandet Emne fra 40- gruppe i et kultur-/samfunnsfag/ studieopphold i utlandet
3. semester ENG1304 – American Literature Emne fra 40- gruppe i et kultur-/samfunnsfag Emne fra 40- gruppe i et kultur-/samfunnsfag
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum ] NORAM1500 – American history (nedlagt) ENG1103 – English Phonetics and Intonation
1. semester EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (nedlagt) ENG1506 – American Civilization ENG1100 – English Grammar eller ENG1111 – The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

  • Det er mulig å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i USA eller Canada. Se UiOs utvekslingsavtaler. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning og godkjenning innpasses som emner i 80-gruppen. Det anbefales å ta emner i utlandet som kan inngå som erstatning for emner på 2000-nivå i 80-gruppen eller som frie emner i graden. For spørsmål vedrørende emnevalg i utlandet ta kontakt med studiekonsulent.
  • Hvis du har tidligere utdanning fra andre institusjoner enn Universitetet i Oslo kan du søke om å få godkjent dette inn i graden etter at du har fått opptak på programmet. Mer informasjon om godskriving av ekstern utdanning.
  • Hvis du har avlagt ex.phil og/eller ex.fac før du fikk opptak på programmet kan du også søke om å få disse innpasset i graden.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. feb. 2016 15:31