Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til studieretningen. Se den enkelte studieretning for mer informasjon om søknadsprosess og opptakskrav.

I SøknadsWeb får du mulighet til å søke på inntil tre studier (studieprogram/studieretning). Studieprogrammet/studieretningen du helst vil komme inn på, velger du øverst som prioritet 1.

Totalt antall plasser 179.

Publisert 16. juni 2014 11:42 - Sist endret 21. aug. 2019 10:21