Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du må ha en fordypning på minst 80 studiepoeng i russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk.

Hvis opptaksgrunnlaget er fra UiO, tilfredsstilles kravet blant annet av følgende fordypningsgrupper:

 • 100-gruppe - Russisk (100RUS eller 100RUS2)
 • 100-gruppe - Bosnisk/kroatisk/serbisk (100BKS)
 • 100-gruppe - Polsk (100POL)
 • 100-gruppe - Tsjekkisk (100TSJ)
 • 80-gruppe - Polsk (80POLSK)
 • 80-gruppe - Tsjekkisk (80TSJ)
 • 80-gruppe - Bosnisk/kroatisk/serbisk (80BKS)
 • 80-gruppe - Russiske områdestudier (80OMR-RUS)
 • 80-gruppe - Russisk språk (80RUSS)
 • 80-gruppe - Russisk litteratur (80RUSL)
 • 80-gruppe - Russisk språk (80RUSS2)
 • 80-gruppe - Tsjekkisk språk (80TSJS)
 • 80-gruppe - Polsk språk (80POLS)
 • 80-gruppe - Bosnisk/kroatisk/serbisk språk (80BKSS)
 • Storfag eller mellomfag i russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk med karakteren 2.7 i gammel norsk tallskala eller bedre (120/90 studiepoeng)