Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Program for studiestart

Tidligere

Tid og sted: 22. aug. 2017 09:1510:00, Seminarrom 141, Georg Morgenstiernes hus

Her får du viktig informasjon om masteren i spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier, og du møter faglærere, medstudentene dine og studiekonsulenten din. Velkommen!