Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Mastergraden går over to år og består av 120 studiepoeng. Du kan velge emner innen og skrive masteroppgave i enten:

 1. Latin-Amerika-studier
 2. Spansk eller portugisisk språk
 3. Spanskspråklig litteratur
 4. Oversettelse fra spansk til norsk

Studieløp

4.sem. Masteroppgave
3.sem.
Masteroppgave (Latin-Amerika-studier, språk, litteratur) eller
emner (oversettelse)

2.sem.

Emne, praksis eller studier i utlandet

Emne, praksis eller studier i utlandet

Emne, praksis eller studier i utlandet

1.sem

IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk
Emne

Emne

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

1. Oppbygging av studieløp med masteroppgave i Latin-Amerika-studier

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

 • 50 studiepoeng velges blant alle masteremner i spansk, portugisisk eller latinamerikanske områdestudier eller utveksling/praksissemester.
 • 10 studiepoeng av de valgfrie emnene kan byttes ut med et annet emne, for eksempel et metodeemne i historie, kulturhistorie, samfunnsgeografi, medier og kommunikasjon eller et annet fagområde som er relevant for det du skal skrive masteroppgave om. Ta kontakt med studiekonsulenten for å få veiledning om dette.
 • Andre emner kan også inngå i mastergraden din hvis de er relevante for masteroppgaven din. Da må du søke om det i form av en e-post med begrunnelse, som du sender til studiekonsulenten i god tid før emnepåmeldingen begynner.

2. Oppbygging av studieløp med masteroppgave i spansk eller portugisisk språk

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

3. Oppbygging av studieløp med masteroppgave i spanskspråklig litteratur

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

4. Oppbygging av studieløp med masteroppgave i oversettelse (spansk til norsk)

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Masteroppgave og veiledning

Du skriver en prosjektskisse for masteroppgaven i IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk. Etter at sensuren har falt, får du tildelt en veileder på bakgrunn av prosjektskissen din. Prosjektskisse og tema kan justeres i andre og tredje semester, i samråd med veileder. Du finner mer informasjon om masteroppgaven din på masteroppgaveemnesiden og på våre nettsider om masteroppgave ved ILOS.

Mens du jobber med masteroppgaven, må du passe på å være undervisningsmeldt i masteroppgaveemnet i Studentweb for ikke å miste plassen din på masterprogrammet.

Redusert studieprogresjon, permisjon og utsatt studiestart

Studieløpet forutsetter normal studieprogresjon med 60 studiepoeng per år. Det er mulig å søke om utsatt studiestart, permisjon eller å få studere med redusert studieprogresjon. Men får du innvilget en søknad om dette, er du selv ansvarlig for å planlegge studieløpet ditt. Vær oppmerksom på at få emner går hvert semester. Du finner søknadsskjema og retningslinjer for redusert progresjon, permisjon, forsinkelse og utsatt studiestart på nettsidene til Humanistisk fakultet.

Spørsmål om redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart kan du rette til studiekonsulenten.

Studier i utlandet og praksissemester

 • Velger du et studieløp med masteroppgave på 60 studiepoeng, kan du reise på utveksling i andre semester.
 • Velger du et studieløp med masteroppgave i oversettelse på 30 studiepoeng, kan du reise på utveksling i både andre og tredje semester.
 • Et alternativ til utveksling er å reise ut i praksis via EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk.

Se hvilke utvekslingsavtaler vi anbefaler her, og kontakt studiekonsulenten for utveksling og praksissemester for mer informasjon.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 9. feb. 2017 11:39 - Sist endret 28. okt. 2020 09:19