Undervisnings- og eksamensinformasjon


Undervisning

Fravær ved obligatoriske aktiviteter

Det gis ikke fritak for obligatoriske aktiviteter som inngår i det 5-årige masterprogrammet i farmasi. Derfor stilles det ikke krav om legeattest ved fravær, men du må ta kontakt med studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt så raskt som mulig.

Innholdet i farmasiutdanningen er forskriftsfestet. For hvert emne stilles det krav til obligatoriske aktiviteter som må være gjennomført og godkjent før du får gå opp til eksamen. Hvilke obligatoriske aktiviteter dette gjelder står beskrevet på emnesiden for det enkelte emne. Kravene varierer fra emne til emne. Du har selv ansvar for å oppfylle kravene til obligatoriske aktiviteter for hvert emne. Ved for lav deltakelse og/eller manglende godkjente obligatoriske innleveringer mister du anledningen til å gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Oppmelding til ordinær og ny/utsatt eksamen

Ved Farmasøytisk institutt blir studentene automatisk oppmeldt til ordinær og ny/utsatt eksamen.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. jan. 2022 10:33