Undervisning og eksamen

Undervisnings- og eksamensspråket på farmasistudiet er norsk. For masteremner kan undervisnings- og eksamensspråk være på engelsk.

Studiet er et fulltidsstudium og det er mye obligatorisk undervisning, både i laboratoriet og ellers.

Publisert 12. mars 2013 10:17 - Sist endret 2. des. 2019 14:45