Farmasi (master - 5 år)

I farmasien møtes helsefag, kjemi, biologi og teknologi. Som ekspert på legemidler kan du bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig. Med en master i farmasi er du sikret jobb etter utdanning. De fleste farmasøytene jobber i helsevesenet, legemiddelindustrien eller forvaltningen.