Hvorfor velge denne retningen?

Vil du jobbe med jordens fysikk, er dette studiet for deg. Studiet spenner over alt fra geoteknikk og georessurser, til seismikk, jordskjelv og andre krefter i jorden og andre planeter. Vi bruker beregninger, signalbehandling, visualiseringer og prosessering av data. Du velger selv fokus etter hvilke emner du tar i graden din.

Denne studieretningen dekker de fysiske egenskapene og prosessene som skjer i jorden og de forskjellige teknikkene som brukes til å kartlegge og analysere dem. Den dekker alle skalaer av geofysikk, fra de små-skala geotekniske applikasjonene, måling av basseng-skala i olje- og gassprospeksjon, til den globale skalaen av dynamikken til det indre av jorden og andre planeter. Seismiske bølger forårsaket av jordskjelv samt menneskeskapte kilder er kjernen i geofysiske studier i alle skalaer, og seismiske metoder er derfor sentrale i denne studien. Analyse av det magnetiske og tyngdekraftsfeltet og varmestrømmen er også viktige aspekter.

Beregningsmessige ferdigheter og signalanalyse er viktige for geofysikk, og du vil bli opplært i moderne databehandling, tolkning, modellering og visualisering. Opplæring i muntlig og skriftlig presentasjon av vitenskapelige resultater er en integrert del av studien.

Studiet gir også et solid grunnlag dersom du ønsker å gå i retningen mot en ph.d.-grad.

De fleste av våre studenter har bakgrunn i geovitenskap, men studenter med bakgrunn i fysikk, mekanikk eller anvendt matematikk er også velkommen til å søke om opptak.

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 14. okt. 2019 10:49