Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Geofysikk, geodynamikk og planetologi tar du obligatoriske og anbefalte emner de første semestrene. Emnene utgjør til sammen 60 studiepoeng. Du starter med masteroppgaven i det andre eller tredje semesteret, avhengig av emnevalg.

Studieløpet avhenger av om du har en geofaglig bakgrunn fra før, eller ikke. Har du ikke geofaglig bakgrunn er det krav om å ta 20 studiepoeng geofaglige spesialiseringsemner som en del av masterstudiet.

Studieløp for deg med geofaglig bakgrunn

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne/Masteroppgave Masteroppgave
2. semester Anbefalt emne Anbefalt emne Anbefalt emne/Masteroppgave
1. semester GEO4620 – Seismic Waves and Seismology + HMS-emner GEO4630 – Geodynamics Anbefalt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen. Eksempel på anbefalte emner:

Studieløp for deg uten geofaglig bakgrunn

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne/Masteroppgave Masteroppgave
2. semester GEO4840 – Tectonics Anbefalt emne Anbefalt emne/Masteroppgave
1. semester GEO4620 – Seismic Waves and Seismology + HMS-emner GEO4630 – Geodynamics GEO4120 – Near-Surface GeophysicsGEO4280 – Seismic Signal Processing and Imaging
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

I tillegg to spesialiseringsemner:

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen. Eksempel på anbefalte emner:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 17. juni 2021 13:00