Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Hydrologi og glasiologi, tar du obligatoriske og anbefalte emner de første semestrene. Emnene utgjør til sammen 60 studiepoeng. Du starter med masteroppgaven i det andre eller tredje semesteret, avhengig av emnevalg.

Studieløp

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne/Masteroppgave Masteroppgave
2. semester GEO4432 – The Surface Energy Balance in Cold Environments

Obligatoriske emne

Anbefalt emne/Masteroppgave
1. semester GEO4320 – Hydrological Modelling + HMS-emner Obligatoriske emne Obligatoriske emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen. Emner kan velges fra listen med obligatoriske emner, eller fra følgende:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 10. aug. 2021 14:27