IN4200 – High-Performance Computing and Numerical Projects

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

I dette emnet vil du lære om forståelse av grunnleggende konseptene innen parallell programmering og høy-ytelses databehandling (high-performance computing), samt de mest grunnleggende kommunikasjonskommandoene i MPI og programmeringsdirektiver i OpenMP. Studentene vil få den kunnskapen de trenger for å effektivt bruke moderne data-arkitektur til å løse beregningstunge vitenskaplige problemer. Slike kunnskaper er nødvendige i alle emner innenfor datavitenskap.I dette emnet vil du lære om forståelse i utvikling og bruk av digitale systemer. Du lærer om ulike systemer, brukernes behov, og systemenes samfunnsmessige betydning og du lærer om hvordan systemer utvikles sett fra et software engineerings perspektiv.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN4200 er du:

  • i stand til å effektivt bruke laptop/desktop-maskiner til å løse informatiske problemer
  • i stand til å utvide egnet numerisk kode til datamaskinklynger
  • informert om banebrytende non-CPU hardware
  • har du grunnleggende kunnskap om avansert parallell databehandling
  • kunne foreta enkle, teoretiske analyser av forventede og oppnådde resultater

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

MAT1100, MAT1110 og MAT1120 og IN1000/IN1010/MAT-IN1100.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer med forelesninger hver uke og 2 timer med gruppe/lab hver uke for praktiske oppgaver og beregningsprosjekter.

Det kreves innlevering av:

  • en obligatorisk deleksamen: et ferdigskrevet numerisk problem, beregnet for bruk av et datasystem med fellesminne
  • et prosjekt med muligheten for å konfigurere et individuelt prosjekt for hver enkelt student med hensyn til det numeriske problemet, målrett parallell hardvare og programmeringsspråk

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen som teller 60%, mens den obligatoriske deleksamenen og prosjektet hver teller 20%. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3200 - High-Performance Computing and Numerical Projects

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2020 05:14:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)