Schedule, syllabus and examination date

Choose semester

Course content

Dette emnet dekker praktiske og teoretiske prinsipper for fjernanalyse brukt til jordobservasjon. Etter å ha tatt emnet vil du være i stand til å forstå innholdet av slike data, og hvordan du henter ut spesifikk informasjon. Du vil også være i stand til å bestemme hvilke teknikker som vil være best egnet for ulike formål.

Learning outcome

Etter å ha tatt dette emnet har du:

 • Forståelse for egenskapene ved synlig, infrarød og mikrobølgedel av det elektromagnetiske spektrum.
 • Kunnskap om ulike fjernanalyseplattformer og bildesensorer.
 • Kompetanse til å utføre datainnsamling, -lagring og -prosessering.
 • Kunnskap om ulike områder for anvendelse av fjernanalyse.
 • Erfaring med skriving av en prosjektrapport tilpasset et gitt tema

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Emnene GEO3515 og GEO4515 har felles opptak. Samlet opptakskapasitet er 20 studenter.

Dersom det er flere enn 20 søkere rangeres disse etter følgende kategorier:

 1. Studenter tatt opp på følgende studieretninger ved UiO (ikke prioritert rekkefølge):
 2. Studenter tatt opp på følgende studieretninger på master ved UiO (ikke prioritert rekkefølge):
 3. Andre programstudenter ved Institutt for geofag, UiO
 4. Utvekslingsstudenter på bachelor- og masternivå, samt andre bachelor- og masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
 5. Enkeltemnestudenter

Søkere vil bli rangert etter antall studiepoeng innenfor hver kategori: alle søkere innen kategori 1 rangeres før søkere i kategori 2, også videre. Dersom det er plassbegrensning i emnet, vil ledige plasser tildeles etter loddtrekning til de med likt antall studiepoeng. 

Overlapping courses

Teaching

Forelesninger 2 timer per uke, samt øvinger i datalab 2 timer per uke. En obligatorisk presentasjon av og innlevering av en obligatorisk prosjektrapport (ca. 10 sider) innen et tildelt tema. Prosjektrapporten teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Examination

 • En prosjektpresentasjon og den skriftlige prosjektrapporten må være godkjent før avsluttende eksamen.
 • Den skriftlige prosjektrapporten teller 30 %.
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70 % (3 timer).

Examination support material

No examination support material is allowed.

Language of examination

Subjects taught in English will only offer the exam paper in English.

You may write your examination paper in Norwegian, Swedish, Danish or English.

Grading scale

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Resit an examination

Students who can document a valid reason for absence from the regular examination are offered a postponed examination at the beginning of the next semester.

Re-scheduled examinations are not offered to students who withdraw during, or did not pass the original examination.

Withdrawal from an examination

It is possible to take the exam up to 3 times. If you withdraw from the exam after the deadline or during the exam, this will be counted as an examination attempt.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Special examination arrangements

Application form, deadline and requirements for special examination arrangements.

Evaluation

The course is subject to continuous evaluation. At regular intervals we also ask students to participate in a more comprehensive evaluation.

Facts about this course

Credits

10

Level

Master

Teaching

Every autumn

Examination

Every autumn

Teaching language

Norwegian (English on request)