Informatikk: programmering og nettverk (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur.  

Hva kan du jobbe med?

Error: Failed to load feed: karriereintervjuer/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed