Hva lærer du?

Masterprogrammet i Informatikk: digital økonomi og ledelse gir deg en blanding av informatikk- og forretningsadministrative fag, og du får kunnskaper og ferdigheter som tillater deg å knytte forbindelsen mellom systemutvikling og forretningsutvikling.

Etter at du har fullført en mastergrad i Informatikk: digital økonomi og ledelse, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har forskningsbasert kunnskap om hvordan digital teknologi utvikles og tas i bruk:

 • Du har god forståelse av teorier om teknologiutvikling og digital økonomi.
 • Du har kunnskap om plattformøkonomi og utvikling av digitale økosystemer.
 • Du kjenner de forretningsmessige og organisatoriske mulighetene og utfordringene ved digitalisering og digitalt lederskap.

Ferdigheter

Du har ferdigheter i digital strategi-, teknologi- og organisasjonsutvikling: 

 • Du kan utvikle og implementere forretningsmodeller for digitale konsepter og løsninger.
 • Du kan lede tverrfaglige team i utviklings- og endringsprosesser.
 • Du kan planlegge og lede valg og integrasjon av avansert digital teknologi.
 • Du kan anvende relevante forskningsmetoder.

Generell kompetanse

Du kan delta på en kunnskapsbasert, kritisk og profesjonell måte i prosjekter:

 • Du kan bruke dine kunnskaper på en reflektert måte og setter dem inn i en samfunnsmessig ramme som grunnlag for vurderinger og valg.
 • Du kan anlegge et selvstendig og kritisk blikk på eget og andres arbeid og du kan skape og gjenkjenne velbegrunnet, faglig argumentasjon.
 • Du har et reflektert forhold til din egen kunnskap og kompetanse.
 • Du er faglig nysgjerrig og holder tritt med den faglige utviklingen.
 • Du kjenner godt eget fagfelts betydning i samfunn og næringsliv, og kan drøfte etiske problemstillinger i den digitale økonomien.
 • Du har handlingskompetanse, inkludert etisk og metodisk kompetanse, for å ta ansvar for ledelse av digitalisering.

Du kan anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å oppnå ny innsikt:

 • Du kan se faglige sammenhenger og sette ting inn i et større perspektiv.
 • Du kan overføre idéer til nye områder og tenke nyskapende og innovativt.
 • Du kan finne gode faglige problemstillinger og utforske dem, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kjenner godt eget fagfelts betydning i samfunn og næringsliv, og kan drøfte etiske problemstillinger.
Publisert 10. apr. 2019 15:33 - Sist endret 15. juli 2021 10:07