English version of this page

Studiestart for digital økonomi og ledelse

Velkommen til Master i Digital Økonomi og ledelse!

Høsten 2020 starter det aller første masterkullet i digital økonomi og ledelse.

Vi gleder oss til å ta imot dere på velkomstmøtet den 12.august kl. 9:15-11 i rom Logo. Dere inviteres også til et møte med forskningsgruppa 13.august kl.15.

Fristen for emnepåmelding er 13. august.

Forelesningene starter fra 17.august.

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business.
Bendik Bygstad, programleder

Masterprogrammet i Informatikk: digital økonomi og ledelse tar for seg samspillet mellom avanserte tekniske løsninger og forretningsmessig innovasjon. Du får du dyptgående teknologisk kunnskap, samtidig som du lærer å forstå hvordan digitalisering endrer forretningsmodeller og organisasjoner.

Studiet gir deg god innsikt i forretningsledelse og oversikt over helheten og kompleksiteten i digitale prosesser i en bedrift eller organisasjon. Du får analytiske ferdigheter samtidig som du lærer å ta ansvar for ledelse av digitaliseringsprosesser, i rollen som brobygger mellom forretning og digital teknologi.

Kontaktinformasjon

Presentasjoner

Emnevalg høsten 2020

Du kan velge mellom to ulike spesialiseringer:

Forskningsgruppe

Arrangementer ved studiestart

Program oppdateres fortløpende!

Ingen kommende arrangementer

Frister ved studiestart

Ingen kommende arrangementer