Jobb og videre studier

I en tid hvor digitalisering endrer bedrifter, organisasjoner og samfunnet, er det et økende behov for kandidater med digital kompetanse innen organisasjon og ledelse.

Mastergraden i Informatikk: digital økonomi og ledelse gir deg god breddekunnskap innenfor  informatikk kombinert med en solid forståelse for hvordan moderne bedrifter må utvikle seg for å lykkes i et globalt og digitalt marked. 

Studieprogrammet kvalifiserer deg til et spekter av stillinger innenfor offentlig og privat sektor både i Norge og globalt. Du vil for eksempel kunne jobbe som leder i høyteknologiske IT- og programvarebedrifter med hvordan digitale forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes eller innenfor mer tradisjonell næringsvirksomhet og i offentlig forvaltning.

Mange av fremtidens utfordringer vil måtte løses med smart bruk av ny og innovativ teknologi i en digital hverdag, og studiet vil også åpne for å kunne skape sin egen arbeidsplass som gründer eller i en start-up bedrift eller å hjelpe gründere med å etablere nye bedrifter og virksomheter.  

Eksempler på arbeidsområder og bransjer: 

  • programmering, systemutvikling og IT-tjenester
  • utviklingsarbeid i høyteknologiske bedrifter eller teknologisk orienterte investormiljøer
  • prosjektledelse i forbindelse med transformasjon og innføring av ny teknologi 
  • lederroller innenfor tradisjonelle bedrifter, offentlig forvaltning eller innenfor innovasjon og entreprenørskap

Mastergraden i digital økonomi og ledelse gir også grunnlag for ph.d.-studier. Se forskerutdanningen innenfor informatikk.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 10. apr. 2019 15:33 - Sist endret 17. sep. 2019 14:18