Hvorfor velge dette programmet?

Datasystemer inngår i alle deler av samfunnet, og det er viktig at noen kan utvikle og vedlikeholde dem, forstå dem og sørge for at de blir utformet slik at samfunnet har mest mulig nytte av dem og at de ikke blir misbrukt.

Masterprogrammet tar for seg systemutvikling, programmering, datakommunikasjon, distribuerte systemer og informasjonssikkerhet.

Med en mastergrad i Informatikk: programmering og systemarkitektur forstår du helheten i slike systemer og teoriene de bygger på. Du kan bidra til å utvikle og vedlikeholde slike systemer, og du har dybdekunnskaper innen et av delområdene av programmet. Du kan velge spesialisering innen distribuerte systemer og nettverk eller programvare. 

Studiemiljø

Før undervisningen starter i august, ønsker vi deg velkommen til tre dager med obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer. Du får anledning til å bli kjent med dine medstudenter både faglig og sosialt, og du få informasjon om studieprogrammet ditt, emner, forskning og hvordan du velger masteroppgave. 

Du kan også engasjere deg i en av over 200 studentforeninger ved universitetet.

Publisert 22. des. 2016 12:45 - Sist endret 11. feb. 2020 11:01