English version of this page

Studiestart for Programmering og systemarkitektur

Velkommen som masterstudent i Programmering og systemarkitektur!

Vi gleder oss til å ta imot dere på velkomstmøtene onsdag den 12. august.  Frist for emnepåmelding er allerede dagen etter, torsdag 13. august.  Forelesningene starter mandag 17. august.

Emnevalg høsten 2020

På programmets websider kan det se ut som om du må velge én av to spesialiseringer. Dette er ikke lenger tilfellet og når du velger minimum 30 studiepoeng blant de sterkt anbefalte og/eller de anbefalte emnene kan disse gjerne hentes fra begge spesialiseringene. Betegnelsen "sterkt anbefalt" er gjerne gitt et emne fordi det er mer grunnleggende og mindre spesialisert enn de emnene som bare er "anbefalt".

Her finner du sterkt anbefalte og/eller anbefalte emner som du kan ta høsten 2020

Research groups

Som masterstudent i Programmering og systemarkitektur (PROSA) vil du ha tilgang til veiledere fra 9 av de 16 forskningsgruppene på Institutt for informatikk. Senere på høsten vil du bli invitert til å møte disse forskningsgruppene.

Hvis du er mest interessert i nettverk og distribuerte systemer, kan du besøke disse to gruppene:

Hvis du er mest interessert i programvare, kan du besøke disse tre gruppene:

Hvis du er interessert i mer formelle aspekter ved programvare eller distribuerte systemer, kan du besøke:

Følgende forskningsgrupper har mange interessante applikasjoner og mulighet for veiledning:

Kontakt oss

Avtroppende programleder

Bildet kan inneholde: person, hake.
Stein Gjessing

Påtroppende programleder

Bildet kan inneholde: hodeplagg, kjøretøy.
Eric Jul

Studieadministrasjon

studieinfo@ifi.uio.no
22 85 24 10

 

Arrangementer ved studiestart

Programmet oppdateres fortløpende!

Ingen kommende arrangementer

Frister ved studiestart

Ingen kommende arrangementer