Jobb og videre studier

Med en master i Informatikk: programmering og systemarkitektur er du kvalifisert til mange forskjellige jobber innen systemutredning, systemutvikling, forskning og prosjektledelse. Å arbeide med IT er variert, og omfatter mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Det er stort behov for IT-kompetanse i de fleste bransjer, og IT-faglig bakgrunn er ettertraktet.

Du kan for eksempel jobbe som

  • utvikler av programvare, som apper til mobiltelefoner og nettbrett, nettsider eller større datasystemer som krever en dyp innsikt i informatikkfaget
  • leder - for eksempel lede en gruppe systemutviklere eller lede et programutviklingsprosjekt

Jobbmulighetene er mange, både i offentlig og privat sektor.

Mastergraden i Informatikk: programmering og systemarkitektur gir også grunnlag for ph.d.-studier. Se forskerutdanningen innenfor informatikk.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:45 - Sist endret 7. nov. 2019 10:04