Hva lærer du?

Etter å ha fullført en master i Informatikk: språkteknologi, har du oppnådd:

Kunnskaper

 • Du har kunnskap om de viktigste anvendelsesområdene innen språkteknologi for skriftlig språk, også kjent som Natural Language Processing, NLP, eller Computational Linguistics/datalingvistikk.
 • Du har kjennskap til sentrale forskningsmetoder og teknologi brukt innen språkteknologi, og kan anvende og implementere disse på en god måte.
 • Du har detaljert og spesialisert kunnskap om et felt innen språkteknologi, enten et anvendelsesområde, en metodikk eller et teoretisk felt, og vil kjenne til det fremste av forskning innenfor dette feltet.
 • Du har bred kunnskap om ulike metoder for maskinlæring og hvordan de kan anvendes innen språkteknologi.
 • Du kjenner metodiske problemstillinger relatert til å designe og evaluere vitenskapelige undersøkelser.
 • Du har kjennskap til de bredere feltene datavitenskap og kunstig intelligens og hvilken tilknytning språkteknologi har til disse.

Ferdigheter

 • Du kan analysere nye språkteknologiske problemer, og være i stand til å velge og implementere de riktige verktøyene for å løse dem.
 • Du kan utføre eksperimenter innenfor språkteknologi og evaluere resultatene.
 • Du har erfaring med praktisk implementasjon av språkteknologiske programmer.
 • kunne gjøre et informert valg mellom maskinlæringsmetoder for et bestemt problem.
 • Du har en bred nok bakgrunn til å kunne holde deg oppdatert angående ny kunnskap innenfor fagfeltet.
 • Du kan analysere et problem og formulere en realistisk prosjektplan for å jobbe mot en løsning innenfor en gitt tidsramme.
 • Du kan jobbe selvstendig med et problem over en lenger tidsperiode.
 • Du kan finne, lese og gi en kritisk evaluering av relevant forskningslitteratur.
 • Du kan skrive rapporter av varierende lengde, samt oppsummere forskningresultater og prosjekter.
 • Du kan kommunisere kunnskapen du har tilegnet deg effektivt, både muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse

Du vil kunne anvende kunnskapen og ferdighetene du har tilegnet deg på nye områder for å oppnå ny innsikt:

 • Du vil kunne se faglige sammenhenger og sette ting inn i et større perspektiv.
 • Du vil kunne overføre idéer til nye områder og tenke nyskapende og innovativt.
 • Du vil kunne finne gode faglige problemstillinger og utforske dem, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du vil ha god kjennskap til ditt eget fagfelts betydning i samfunn og næringsliv, og kvil kunne drøfte de etiske problemstillingene rundt feltet.
Publisert 22. des. 2016 12:41 - Sist endret 4. juli 2017 16:14