Jobb og videre studier

Med en mastergrad i Informatikk: språkteknologi er du kvalifisert for jobber som etterspør IT-kompetanse kombinert med god språkkompetanse.

Språkteknologi spiller en mye større rolle i samfunnet i dag enn for noen få år siden. Applikasjoner hvor språkteknologi utgjør de største delene har blitt allemannseie, som i Google Translate og Apple's SIRI. Samtidig er språkteknologi en viktig komponent i mange andre applikasjoner, som i søketeknologi, ulike typer informasjonssystemer, for eksempel i helsesektoren; utvikling av nettapplikasjoner, ulike typer mobile applikasjoner, analyse av data og brukeratferd på internett, etterretning, samfunnsforskning, osv.

I utviklingen av denne typen applikasjoner trengs kompetanse innen både informatikk og språk, og spesielt i metoder og teknikker for behandling av språklige data informatisk. Det er dette som mer og mer omtales som "språkteknologi". For å utvikle og vedlikeholde systemer med språklige komponenter trengs personer som har en tverrfaglig kompetanse med kunnskaper om språk og kunnskaper og ferdigheter i informatikk generelt, og språkteknologi spesielt. Målet med masterprogrammet Informatikk: språkteknologi er å utdanne slike mennesker.

Karriereintervjuer med tidligere studenter i språkteknologi

Gjennom arbeidet å skrive en masteroppgave i informatikk lærer du å jobbe selvstendig og å organisere og planlegge ditt eget arbeid gitt bestemte tidsfrister. Du lærer å anvende teoretisk og praktisk kunnskap du har tilegnet deg gjennom studieløpet ditt i et eget originalt arbeid, en masteroppgave. I løpet av masterstudiene vil du også lære å skrive og arbeide med vitenskapelig materiale - du vil lære å samarbeide med andre om forskningsspørsmål og å kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor informatikkfaget. Du vil kunne formidle eget arbeid og kunne tilegne deg og forholde deg til de tilbakemeldingene du får.

Les mer om hvilken kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse du tar med deg inn i arbeidslivet fra dette studieprogrammet.

Mastergraden i Informatikk: språkteknologi gir også videre grunnlag for forskerutdanningen innenfor faget informatikk.  


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:41 - Sist endret 11. feb. 2020 11:31