Studieliv og studentpolitikk på internasjonale studier

Programutvalget for internasjonale studier

Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra internasjonale studier. PU jobber for å fremme studentenes interesser.

Medlemmer 2019 - 2020

• Julie Beyer Lauri (Leder)

• Frida Farstad (SVSU)

• Karl Bakke Nordlie (Nestleder)

• Kristian Kleppe

• Henning Undheim

• Elise Agdestein

• Dagny Marie Sand Haarberg

• Anna Andersen

• Sofie Richardsen

• Olav Skogen

• Øystein Lekve

• Hafdís Jóna Thórarinsdóttir

 

Instituttstyrerpresentant: Julie Beyer Lauri

Kontakt: inter-pu@stv.uio.no

 

Programutvalgets vedtekter

 

Facebook: Internasjonale studier

Regler og søknadsskjemaer for støtte til sosiale og faglige programaktiviteter

Hvert år settes det av en viss sum i fakultetets budsjett til kull- og programtiltak på de tverrfaglige studieprogrammene. Programutvalget kan søke av disse midlene om støtte til studentsosiale tiltak.

  • Det kan søkes om støtte til faglig relevante aktiviteter som debatter, gjesteforelesere, besøk til institusjoner og lignende.
  • Send inn søknad i forkant av de planlagte aktivitetene. Søknaden må inneholde en spesifisert sum.
  • Send søknaden til studiekonsulenten på programmet. Den godkjennes av programledelsen.
  • I etterkant av et arrangement må programutvalget fremvise originale kvitteringer for utgiftene for å få refundert beløpet. 
  • Søk med dette skjemaet
Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 10. okt. 2019 13:20