Oppbygging og gjennomføring

Dette er et tverrfaglig studium på 180 studiepoeng som er satt sammen av emner fra historie, statsvitenskap, samfunnsøkonomi og jus innenfor temaområdet internasjonale studier.

Programmet er sammensatt slik

  • Fellesemner (110 studiepoeng)
  • Fordypning og frie emner (70 studiepoeng)

Anbefalt studieplan uten fordypning

Se anbefalte løp for de forskjellige fordypningene lenger nede på siden.

6. semester INTER3090 – Oppgaveemne i internasjonale studier Fordypningsemne Fordypningsemne
5. semester Fordypningsemne/Fritt emne/Utveksling Fordypningsemne/Fritt emne/Utveksling Fordypningsemne/Fritt emne/Utveksling
4. semester

SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant eller

STV2220 – International Political Economy eller

JUROFF1410 – Folkerett eller ECON1410 – Internasjonal økonomi Fordypningsemne
3. semester INTER2000 – Case Work in International Studies SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant eller STV2230 – International Security Policy Fordypningsemne
2. semester HIS1300INTER – Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier ECON1410 – Internasjonal økonomi eller JUROFF1410 – Folkerett
1. semester INTER1000 – Innføringsemne i internasjonale studier STV1200 – Internasjonal politikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fellesemner

Fordypning

Programmet har fire fordypninger, og du må velge én. Hvilke fordypningsemner du skal ta avhenger av hvilken fordypning du velger. Fordypningen din vil påvirke hvilke masterprogram du kvalifiserer til. Se anbefalt plan under for oversikt over anbefalt studieløp og hvilke masterprogram du kvalifiserer for.

Frie emner

Fordypningen i historie og statsvitenskap har 30 studiepoeng frie emner, mens i fordypningen til samfunnsøkonomi og jus er dette fordypningsemner. Se her for oversikt over emnetilbudet til UiO.

Utveksling

Det er gode muligheter for utveksling, og det anbefales å reise på utveksling i 5. semester. Dersom du skal på utveksling anbefaler vi at du bruker frie emner til dette. Antall frie emner varierer ut fra fordypning. Se studieløpene for de ulike fordypningene for mer informasjon. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i internasjonale studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. aug. 2017 15:19