Studieopphold i utlandet

Stadig flere studenter ser verdien av å ta deler av studiet sitt i utlandet. Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen du er i gang med både faglig og kulturelt. I tillegg vil du kunne forbedre dine språkunnskaper, og du vil få en internasjonal erfaring, samt et nytt kontaktnettverk.

De fleste utvekslingsavtalene tilbyr engelske emner, men du kan også ta emner i det lokale språket om du har kompetanse i det. Har du hatt fransk, tysk eller spansk fra videregående, vil det være mulig å studere på disse språkene på utveksling. Mange av universitetene arrangerer språkurs for sine internasjonale utvekslingsstudenter i begynnelsen av oppholdet.

Som student på bachelorprogrammet i Internasjonale studier kan du søke om plass på flere utvekslingsavtaler med læresteder i utlandet. Vi anbefaler at du tar frie emner i utlandet.

Det anbefales å reise ut i 4. semester, men når du kan dra er også avhengig av hvilken fordypning du har valgt. Ta kontakt med SV-infosenter så tidlig som mulig dersom du vurderer å studere et semester i utlandet.

Hvor kan jeg dra?

Linken nederst på siden tar deg til en oversikt over alle universiteter som Universitetet i Oslo har avtale med. Studenter på bachelorprogrammet i Internasjonale studier prioriteres på fakultetets avtaler og på programmets egne avtaler, men du kan søke på alle avtaler ved UiO. Se nærmere informasjon på avtalenettsidene.

Programmets egne avtaler som vi anbefaler deg å dra via

Aktuelle avtaler for jus-fordypning

Aktuelle avtaler gjennom instituttet

SV-fakultetetsavtaler

Emnevalg og godkjenning

Frie emner i utlandet

Det anbefales å ta frie emner på utveksling, og skal du kun avlegge frie emner trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering fra UiO, og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les ellers viktig informasjon om emnevalg på avtalesiden med universitetet du skal til.

 


  Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

  Utveksling ved UiO

  Publisert 3. mai 2013 10:43 - Sist endret 9. sep. 2019 14:20