Studieliv og studentpolitikk på internasjonale studier

Programutvalget for internasjonale studier

Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra internasjonale studier. PU jobber for å fremme studentenes interesser.

Medlemmer 2018-2019

Leder: Ragnhild Moe Walderhaug

Nestleder: Asbjørn Zimmermann Østby

Økonomiansvarlig: Camilla Opsahl Jensen

Turleder: Camilla Opsahl Jensen

Fagleder: Eirik Øen Haugen

Sportsleder: Bjørn Rønning Fjærlie

INTERkult-leder: Peter Aga Ljoså

PR-leder: Ida Min Dyrdal Ellingsen

 

Øvrige PU-medlemmer:

Karl Bakke Nordlie

Birgitte Maaike Feddersen

Nariat Pashaeva

Kristin Sønnesyn Berg

 

Instituttstyrerpresentant: Ragnhild Moe Walderhaug

Programutvalgets vedtekter

 

Facebook: Internasjonale studier

Regler og søknadsskjemaer for støtte til sosiale og faglige programaktiviteter

Hvert år settes det av en viss sum i fakultetets budsjett til kull- og programtiltak på de tverrfaglige studieprogrammene. Programutvalget kan søke av disse midlene om støtte til studentsosiale tiltak.

  • Det kan søkes om støtte til faglig relevante aktiviteter som debatter, gjesteforelesere, besøk til institusjoner og lignende.
  • Send inn søknad i forkant av de planlagte aktivitetene. Søknaden må inneholde en spesifisert sum.
  • Send søknaden til studiekonsulenten på programmet. Den godkjennes av programledelsen.
  • I etterkant av et arrangement må programutvalget fremvise originale kvitteringer for utgiftene for å få refundert beløpet. 
  • Søk med dette skjemaet
Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 16. mai 2019 10:59