Jobb og videre studier

Internasjonal kompetanse gjør deg attraktiv både i offentlig forvaltning og i privat næringsliv, i frivillige internasjonale organisasjoner og i mediene. Ønsker du for eksempel å jobbe i departementene vil du se at stadig flere oppretter internasjonale avdelinger. Har du kanskje lyst til å jobbe i Miljødepartementet? Da oppdager du at de har behov for arbeidskraft med internasjonal kompetanse på miljø, for eksempel i forbindelse med avtaleverk Norge har med EU i miljøspørsmål.

Dine muligheter er avhengig av dine interesser, spesialisering og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene.
 
Du vil få tilbud om karrierekurs og mulighet til å delta på Karrieresenterets aktiviteter.
 
Etter avsluttet grad har du mulighet til å søke om stipend til praksis i Europa.

Planlegg din karriere

Videre studier

Med mastergrad får du styrket dine analytiske og metodiske evner. Du får da enda flere jobbmuligheter, blant annet også til forskning og stillinger som krever mer spesialisering.

Avhengig av fordypningen din, kan du søke opptak til mastergrader i Norge og utlandet. Ved UiO kan du søke følgende mastergrader:

Du må selv sjekke opptakskravene til mastergradene.

Med mastergrad kan du gå videre til forskerutdannelse på doktorgradsnivå.

Vil du bli lærer? 

Da må du ta en mastergrad og praktisk-pedagogisk utdanning.

Publisert 1. des. 2016 11:32 - Sist endret 2. jan. 2019 09:53