Marit Oppen

Marit Oppen har jobbet som økonom i flere organisasjoner, og har forelest i kvantitativ metode siden 2004.

Portrettbilde av Marit Oppen

© Ricardofoto

Kontakt: inn.no
Arbeidssted: Høgskolen i Innlandet
Stilling: Førsteamanuensis i kvantitativ metode

Bakgrunn

Marit Oppen er utdannet økonom, og har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI. Ved flere institusjoner har hun undervist i metode på bachelor-, master- og doktorgradsnivå på studieprogram i statsvitenskap, siviløkonomi, organisasjon og ledelse, markedsføring og informatikk. Videre har hun bidratt som fagekspert innen metode i flere medisinske doktorgradsprosjekter. Hun er nå involvert i forskningsprosjekter innenfor ulike fagfelt der hun bidrar med sin spisskompetanse innen metode.

Publisert 27. jan. 2021 15:05 - Sist endret 11. mars 2021 16:42