Hva lærer du?

På studieretningen kjemididaktikk og formidling  lærer du å formidle kjemi til ulike målgrupper.

Du lærer om kjemi som undervisningsfag i skolen, både alene og som en del av naturfaget, og vanlige forestillinger om kjemi i samfunnet. Du får inngående kjennskap til hvordan vi lærer og hva du kan gjøre for å fremme læring og forståelse i undervisning og andre sammenhenger. Du får også en innføring i ulike kjemididaktiske forskningsmetoder og trening i å samle og analysere data om forståelse, læringsprosesser og holdninger.

Som masterstudent i kjemididaktikk får du anledning til å fordype deg i ett eller flere kjemi- og kjemididaktikkemner på masternivå, men du følger også didaktiske emner fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Her lærer du sentrale begreper og får kjennskap til faglitteratur og metoder i forskningsfeltet naturfagdidaktikk. Mange kjemididaktiske masteroppgaver innebærer samarbeid med fysikere, lærere, elever og studenter, og dette gir verdifull trening i å arbeide tverrfaglig og kommunisere med ulike grupper.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?

Publisert 22. des. 2016 12:56 - Sist endret 7. feb. 2020 16:29