Hvorfor velge denne retningen?

Liker du å formidle kjemi? Lurer du på hva som motiverer elever og studenter, og hva slags undervisning som gir forståelse? Satser du på en karriere innen undervisning, utdanningsforskning eller forskningsformidling innen realfag, er dette studieretningen for deg.

Kjemididaktikk er et tverrfaglig fagområde i skjæringspunktet mellom kjemi, pedagogikk, psykologi, og sosiologi. Kjemididaktikk handler blant annet om hva slags undervisning som fremmer motivasjon og læring i kjemi, hva slags læringsressurser som bør brukes, hvorfor folk bør lære kjemi, og hva som bør være med i en kjemiutdanning for ulike grupper elever og studenter.

En masteroppgave i kjemididaktikk kan innebære at du observerer undervisning i skolen eller i høyere utdanning og samler og analyserer data om elevers eller studenters motivasjon eller læring, eller du kan utvikle egne undervisningsopplegg som du kan teste ut. Det finnes også kjemididaktiske oppgaver av mer teoretisk karakter, som for eksempel analyser av hvordan læremidler eller medier behandler spesifikke tema innen kjemien. Som masterstudent i kjemididaktikk kan du samarbeide med fagfolk i kjemi, med lærere, med utdanningsforskere og med didaktikk-miljøene i andre realfag.

Publisert 22. des. 2016 12:56 - Sist endret 29. juni 2017 17:36