Nordisk (studieretning)

Vil du bli den gode norsklæreren? Lektorprogrammet studieretning nordisk gir deg solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse som gjør det mulig for deg å skape en levende, motiverende og variert undervisning. Studiet tilbyr fagfordypning i to skolefag og gir en større grad av fagfordypning enn grunnskolelærerutdanningene.

Studieretningen hører til programmet

Lektorprogrammet (master - 5 år)