Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du må oppfylle et av følgende krav til faglig fordypning:

  1. emnegruppe på minst 80 studiepoeng tilsvarende 80–gruppe - Lingvistikk (80LING1)
  2. emnegruppe på minst 80 studiepoeng i et enkeltspråk, samt 40 studiepoeng i lingvistikk, bestående av emner tilsvarende LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1, LING1111 – Fonetikk og fonologi 1, LING1112 – Morfologi og syntaks 1 samt et valgfritt emne innen lingvistikk

Dersom du har en bachelorgrad med fordypning i lingvistikk fra enten Universitetet i Tromsø, NTNU eller Universitetet i Bergen, er dette tilstrekkelig som opptaksgrunnlag for masterstudiene i lingvistikk ved Universitetet i Oslo.