Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Det er også mulig å søke på dette programmet med søknadsfrist 1. desember hvis du ikke har oppholdstillatelse i Norge og ikke har statsborgerskap i Norden eller et EU-land.

Studieplasser

21

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

I tillegg til overnevnte krav må søker oppfylle et av følgende krav:

 1. emnegruppe på minst 80 studiepoeng tilsvarende 80–gruppe - Lingvistikk (80LING1)
 2. emnegruppe på minst 80 studiepoeng i et enkeltspråk, samt 40 studiepoeng i lingvistikk, bestående av emner tilsvarende LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1, LING1111 – Fonetikk og fonologi 1, LING1112 – Morfologi og syntaks 1 samt et valgfritt emne innen lingvistikk

Dersom du har en bachelorgrad med fordypning i lingvistikk fra enten Universitetet i Tromsø, NTNU eller Universitetet i Bergen, er dette tilstrekkelig som opptaksgrunnlag for masterstudiene i lingvistikk ved Universitetet i Oslo.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres de kvalifiserte søkerne etter høyest mulig rangeringssum. En rangeringssum regnes ut etter følgende regler:

 • dersom søker oppfyller krav (1) til faglig fordypning, blir rangeringssummen satt til karaktergjennomsnittet av den faglige fordypningen
 • dersom søker oppfyller krav (2) til faglig fordypning, blir rangeringssummen satt til karaktergjennomsnittet av
  • de fire lingvistikkemnene (40 studiepoeng) og
  • de beste emnene på til sammen 40 studiepoeng fra emnegruppen i et enkeltspråk

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.