Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Studenter på programmet

 • gjennomføring av studieløpet
 • studieveiledning
 • delstudier i utlandet
 • deltid og permisjoner
 • eksamen
 • godkjenning av utdanning

 

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Telefon: 22 85 62 27 (kl. 12:30–15:00)

E-post: henvendelser@iln.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter