Matematikk (studieretning)

Studieretningen gir deg et bredt og solid fundament i matematiske teorier og teknikker og dermed et godt grunnlag for videre læring i både studie- og arbeidssammenheng.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk med informatikk (bachelor)