Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Matematikk har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 50 studiepoeng

Studieløp

6. semester Utviklingssemester
5. semester Fordypningsemne Utviklingssemester/fritt emne Utviklingssemester/fritt emne
4. semester MAT2400 – Reell analyse Fordypningsemne EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester MAT1120 – Lineær algebra MAT1140 – Strukturer og argumenter IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til. 

Utviklingssemester og frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 5. eller 6. semester. Ønsker du å reise på utveksling i 5. semester må du ta et emne tilsvarende et av de obligatoriske fordypningsemnene i utlandet. 

Forslag til frie emner:

Publisert 22. feb. 2016 14:20 - Sist endret 24. mai 2022 14:29