Mekanikk og teknologi (studieretning)

Studieretningen gir deg et bredt og solid fundament i matematiske teknikker, numeriske metoder og mekanikk.  Denne retningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge bro mellom matematikk og de praktiske anvendelsene innenfor fysiske problemstillinger.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk med informatikk (bachelor)