Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Mekanikk og teknologi har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 50 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester Utviklingssemester / Fritt emne  Utviklingssemester / Fritt emne Utviklingssemester / Fritt emne
5. semester Fordypningsemne / Fritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum MEK3230 – FluidmekanikkMEK3570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger
4. semester MAT3360 – Innføring i partielle differensiallikninger FYS1100 – Mekanikk og modellering Fordypningsemne / Fritt emne 
3. semester MAT1120 – Lineær algebra MEK2200 – Kontinuumsmekanikk IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Utviklingssemester/frie emner

Forslag til frie emner:

I denne studieretningen er det tilrettelagt for utviklingssemester i 6. semester. Hvis du ønsker å reise på utveksling til utlandet anbefaler vi allikevel at du reiser i 5. semester dersom du planlegger å søke deg videre inn på et masterprogram. Reiser du på utveksling i 5. semester må du ta EXPHIL03 i 6. semester og et emne tilsvarende MEK3230/MEK3570 ved utvekslingsstedet. Hvis du ønsker å reise på utveksling til Universitetssenteret på Svalbard er 6. semester tilrettelagt for dette.
 

Studieløp for opphold ved Universitetssenteret på Svalbard i 6. semester: 

6. semester AT-205/AGF-211/AGF-212 AT-211 - Ice Mechanics, Loads on Structures and Instrumentation 
5. semester MAT2410 – Innføring i kompleks analyse / Fritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester MAT3360 – Innføring i partielle differensiallikninger FYS-MEK1110 – Mekanikk MAT3440 – Dynamiske systemer / Fritt emne
3. semester MAT1120 – Lineær algebra MEK2200 – Kontinuumsmekanikk IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For valg av emne nummer 2 i tillegg til AT-211 foreslås emnene nevnt i tabellen, men det tas forbehold om passende bakgrunnskunnskaper.

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS)

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 24. mai 2022 14:28