Finans, forsikring og risiko (studieretning)

For å forstå, beskrive og styre risiko i dagens finansielle markeder, må man anvende avanserte matematiske og statistiske teknikker. Studieretningen Finans, forsikring og risiko fokuserer på dette i sine emner.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk og økonomi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?