Hvorfor velge denne retningen?

For å forstå, beskrive og styre risiko i dagens finansielle markeder, må man anvende avanserte matematiske og statistiske teknikker. Studieretningen Finans, forsikring og risiko fokuserer på dette i sine emner.

I Finans, forsikring og risiko lærer du å analysere og kontrollere ulike former for risiko: økonomisk, finansiell, forsikringsteknisk og teknologisk. Er du klar over hvor viktig og omfattende dette egentlig er? Hele finans- og forsikringsindustrien dreier seg om dette, likeledes planlegging og styring av store prosjekter. Det finnes haugevis av eksempler på prosjekter som har gått galt!

Ditt verktøy er matematikk og IT som du kombinerer med økonomiske og statistiske fag. Du blir yrkesrettet matematiker. I en verden som mer og mer gjør bruk av matematiske begreper er du mangelvare. Konkurransen med økonomene faller ut til din fordel. Dem er det overflod av (og de strever med det matematiske). Innen dette studiet velger du mellom aktuarfag (praktisk problemløsning innen forsikring/finans), matematisk finans (teoretisk fordypning innen finansmatematikk) eller risiko og pålitelighetsanalyse (beregning av teknisk/økonomisk risiko i store, industrielle systemer for eksempel innen olje/gass).

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2017 14:25