Jobb og videre studier

Studieretningen danner grunnlag for masterstudier i studieretningen finans, forsikring og risiko under masterprogrammet Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse (master - to år). Hvis du under masterstudiet spesialiserer deg mot aktuarfag kan du få aktuarkompetanse.

Du kan få jobb i hele finansindustrien (bank, forsikring, energi, konsulentselskaper), deler av IT-industrien og deler av annen industri (for eksempel offshore). Din grunnleggende, og samtidig yrkesrettede, utdanning gjør det mulig å gå fra et arbeidsområde til et annet.

Denne studieretningen kvalifiserer også til og Economics (master's two years) og studieretningen statistikk under masterprogrammet Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse (master - to år).

 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 
Publisert 11. des. 2017 13:16 - Sist endret 12. des. 2019 14:51