Samfunnsøkonomisk analyse (studieretning)

Samfunnsøkonomi studerer hvordan knappe ressurser, som naturressurser, arbeidskraft, teknologi og produksjonsutstyr, blir brukt på ulike vis for å tilfredsstille menneskelige behov gjennom produksjon av varer og tjenester. En tar opp hvordan og hvorfor produksjon og forbruk organiseres ulikt i ulike land til ulike tider. Faget ser også på hvordan ressurser blir og bør bli fordelt mellom grupper og individer, og hvordan myndighetene påvirker og bør påvirke produksjon, forbruk og fordeling ut fra ulike målsettinger.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk og økonomi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?