Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Samfunnsøkonomisk analyse har følgende oppbygging:

Startet du på studieprogrammet Matematikk og økonomi høsten 2016 eller tidligere? Se egen oppbygging og gjennomføring.

Studieløp

6. semester Utviklingssemester
5. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum ECON3220 – Microeconomics 3 ECON2610 – Welfare and trade
4. semester MAT2400 – Reell analyse ECON2220 – Mikroøkonomi 2
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse ECON2310 – Makroøkonomi 2
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering ECON1310 – Makroøkonomi 1
1. semester MAT1100 – Kalkulus, og HMS-emner MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger ECON1210 – Mikroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Publisert 9. nov. 2016 10:37 - Sist endret 6. juli 2020 09:51