Hvorfor velge denne retningen?

Samfunnsøkonomi studerer hvordan knappe ressurser, som naturressurser, arbeidskraft, teknologi og produksjonsutstyr, blir brukt på ulike vis for å tilfredsstille menneskelige behov gjennom produksjon av varer og tjenester. En tar opp hvordan og hvorfor produksjon og forbruk organiseres ulikt i ulike land til ulike tider. Faget ser også på hvordan ressurser blir og bør bli fordelt mellom grupper og individer, og hvordan myndighetene påvirker og bør påvirke produksjon, forbruk og fordeling ut fra ulike målsettinger.

Dette dreier seg i høy grad om kvantitative sammenhenger. Den som skal arbeide med samfunnsøkonomi, vil derfor ha meget stor nytte av en sterk bakgrunn i matematikk, statistikk og informatikk. Denne studieretningen gir en sterkere bakgrunn i disse fagene enn vanlige økonomistudier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:27