Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Biovitenskap. Les mer om hvordan Molekylærbiologi og biologisk kjemi er blitt en del av Biovitenskap.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?