Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (bachelor).

Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Biovitenskap. Les mer om hvordan Molekylærbiologi og biologisk kjemi er blitt en del av Biovitenskap.

Hva kan du jobbe med?

  • chloe-steen-2---kopi(1) Jobber i Kreftregisteret 9. nov. 2016 18:36

    Norge vurderer i dag om vi skal tilby screening av tarmkreft. For å avgjøre saken, forskes det nå på hva som skjer når man screener ellers friske mennesker. Det er dette som er jobben til Chloé Steen. Hun planlegger tarmkreftscreening i Kreftregisteret.

  • js1 Det legen ikke kan se 9. nov. 2016 18:35

    Det er mange diagnoser som ikke kan gis ved å bare undersøke pasienten. Blodprøver er et viktig hjelpemiddel for at leger skal kunne gi en diagnose.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?