Praktiske ferdigheter

Oversikt over praktiske ferdigheter i medisinstudiet.

Tabellen under viser en oversikt over spesifiserte krav til praktiske ferdigheter i profesjonsstudiet i medisin.

I tillegg er det egen liste over ferdigheter studentene skal ha fått demonstrert.

 

Tabellen angir krav til innlæringsnivå, og vi skiller mellom to nivåer:

  • Nivå 1: Studenten skal kunne utføre ferdigheten under veiledning fra mer erfaren lege/ har selv utført ferdigheten en gang (modell/fantom/pasient).
  • Nivå 2: Studenten kan utføre ferdigheten selvstendig.

Søk i tabellen på modul eller prosedyre for en samlet oversikt

  • Utsjekk: ferdigheten undervises i denne modulen og det er forventet at du mestrer ferdigheten på det spesifiserte nivået - innen modulens utgang.
  • Ferdigheter merket med * vil bli undervist i gitt modul, og egner seg godt for trening ved praksisutplassering i modul 7.
Ferdighet Nivå 2 delt Modul Utsjekk Fagområde Kommentar
Ferdighetsliste - klinisk praktiske ferdigheter
Bruke sug til å rense munn/nese/svelg 1 M3 M3 Medisin  
Spinalpunksjon og makroskopisk vurdering av spinalvæske 1 M4 M4 Medisin  
Kneleddspunksjon 1 M3 M3 Medisin  
Ekkokardiografi (orienterende undersøkelse) 2 M3 M7 Medisin  
Ekkokardiografi (orienterende undersøkelse) 2 M7 M7 Medisin  
Ultralyd abdomen (orienterende undersøkelse) 1 M3 M3 Medisin  
Ascitespunksjon 1 M3 M3 Medisin  
Intravenøs injeksjon (via perifer venekanyle) 2 M3 M3 Medisin  
Intramuskulær injeksjon 1 M3 M3 Medisin

Nivå 1 i M3; Nivå 2 i M7

Intramuskulær injeksjon 2 M7 M7 Medisin

Nivå 1 i M3; Nivå 2 i M7

Subkutan injeksjon 1 M3 M3 Medisin

Nivå 1 i M3; Nivå 2 i M8

Subkutan injeksjon 2 M8 M8 Medisin

Nivå 1 i M3; Nivå 2 i M8

Kapillær blodprøve 2 M1 M1 Medisin  
Venøs blodprøve 2 M1 M1 Medisin  
Taking og tolkning av arteriell blodprøve 2 M7 M7 Medisin  
Manuell blodtrykksmåling på armen 2 M2 M2 Medisin  
Systolisk blodtrykksmåling på ankelen vha. Doppler 2 M3 M3 Medisin *trening modul 7
Taking og tolkning av 24-timers blodtrykksmåling 2 M3 M7 Medisin  *repet. modul 7
Taking og tolkning av EKG 1 M3 M3 Medisin

Nivå 1 i M3; Nivå 2 i M7

Taking og tolkning av EKG 2 M7 M7 Medisin

Nivå 1 i M3; Nivå 2 i M7

Taking og tolkning av O2-metning, samt dosere oksygen (saturometer) 2 M3 M3 Medisin *trening modul 7
Taking og tolkning av enkle spirometriske undersøkelser 2 M3 M3 Medisin *trening modul 7
Transuretral blærekateterisering   2 M7 M7 Medisin  
Urinmikroskopi 2 M3 M3 Medisin  
Fremstille og tolke perifert blodutstryk 2 M3 M3 Medisin  
Incisjon og drenasje av abscesser 1 M7 M7 Kir  
Kompresjonsbandasje ved venøs insuffisiens  1 M3 M3 Kir  
Suprapubisk blærepunksjon   1 M8 M8 Kir  
Anoskopi 1 M7 M7 Kir  
Reponering av skulderluksasjon 1 M8 M8 Kir  
Kirurgisk håndvask og påkledning 2 M3 M3 Kir  
Aseptisk teknikk og håndtering av skarpe/kontaminerte materialer 2 M1 M1 Kir  
Lokalanestesi (infiltrasjons-og ledningsanestesi hånd/fot) 2 M7 M7 Kir  
Revisjon og sutur av mindre sår 2 M8 M8 Kir *trening modul 7
Støttebandasjere og tape ledd 2 M3 M3 Kir  
Gipsing av ikke-dislosert ekstremitetsbrudd   2 M3 M3 Kir  
Reponering av dislosert ekstremitetsbrudd (radius) 2 M7 M7 Kir  
Basal sårbehandling (valg av bandasje etc.) 2 M3 M3 Kir  
Nødtrakeotomi/kirurgisk luftvei (cricotyrotomi) 1 M8 M8 Akuttmed  
Innleggelse av nasogastrisk sonde (voksen) 1 M8 M8 Akuttmed  
Innlegging av thoraxdren 1 M8 M8 Akuttmed  
Etablere frie luftveier 2 M2 M2 Akuttmed  
Munn-til-maske ventilasjon 2 M2 M2 Akuttmed  
Bag-maske ventilasjon 2 M3 M3 Akuttmed  
Innsetting av svelgtube 2 M3 M3 Akuttmed  
Bruk av supraglottisk intubasjon/luftveisutstyr (larynksmaske) 2 M8 M8 Akuttmed *trening modul 7
Endotrakeal intubasjon 1 M8 M8 Akuttmed  
Perifert venekanyle (hos voksen) 1 M2 M2 Akuttmed Nivå 1 i M2; nivå 2 i M3
Perifert venekanyle (hos voksen) 2 M3 M3 Akuttmed Nivå 1 i M2; nivå 2 i M3
Intravenøs infusjon 1 M2 M2 Akuttmed Nivå 1 i M2; nivå 2 i M3
Intravenøs infusjon 2 M3 M3 Akuttmed Nivå 1 i M2; nivå 2 i M3
Intraossøs infusjon 2 M8 M8 Akuttmed  
Nåleavlasting av trykkpneumothorax 2 M8 M8 Akuttmed  
Basal HLR hos voksne 2 M2 M2 Akuttmed  
Basal HLR hos barn og nyfødte 2 M6 M6 Akuttmed (ped)  
Avansert HLR hos voksne 2 M8 M8 Akuttmed  
Avansert HLR  hos barn 2 M6 M6

Akuttmed (ped)

 
Traumesideleie 2 M2 M2 Akuttmed  
Nakkekrage 2 M2 M2 Akuttmed  
Bruk av CPAP/BiPAP 2 M8 M8 Akuttmed  
Immobilisering av skadet pasient 2 M2 M2 Akuttmed  
Fjerning av fremmedlegeme fra øvre luftveier 2 M2 M2 Akuttmed  
Basal førstehjelp ved sårskader, blødninger og hypotermi 2 M3 M3 Akuttmed  
Teste i kapillærprøve (glukose, Hb) 2 M3 M3 Lab  
Bruk av kommersielle hurtigtester for påvisning av mikrober og antistoffer 2 M1 M1 Lab  
Undersøke på blod i avføring 2 M3 M3 Lab  
Teste urin med stiks 2 M3 M3 Lab  
Fremstille og vurdere grampreparat 2 M1 M1 Lab  
Taking og håndtering av mikrobiologiske prøver 2 M3 M3 Lab  
Taking og håndtering av venøs blodprøve til blodkultur 2 M3 M3 Lab  
Assistere ved normal fødsel 1 M6 M6 Gyn/obst   
Cytologisk og mikrobiologisk prøvetaking (gynekologi) 2 M6 M6 Gyn/obst   
Legge inn og fjerne spiral 2 M6 M6 Gyn/obst   
Registrere fosterlyd 2 M6 M6 Gyn/obst   
Svangerskapskontroll (bedømme livmorstørrelse og fosterleie) 2 M7 M7 Gyn/obst   
Fjerne tampong/fremmedlegeme fra vagina 2 M6 M6 Gyn/obst   
Perifer venekanyle (hos barn) 1 M6 M6 Pediatri  
Innleggelse av nasogastrisk sonde (hos barn) 1 M6 M6 Pediatri  
APGAR scoring 2 M6 M6 Pediatri  
Vekstkurve føring og tolkning 2 M6 M6 Pediatri  
Kapillær blodprøve 2 M6 M6 Pediatri  
Sug av nese (hos barn) 1 M6 M6 Pediatri  
Administrere medikamenter inkl bruk av spray/kolbe/forstøver 2 M6 M6 Pediatri  
Fremre nesetamponade 1 M4 M4 ØNH  
Bakre nesetamponade 1 M4 M4 ØNH  
Etsing av neseblødning 2 M4 M4 ØNH  
Øreskylling 1 M4 M4 ØNH Nivå 1 i M4; nivå 2 i M7
Øreskylling 2 M7 M7 ØNH Nivå 1 i M4; nivå 2 i M7
Fjerne fremmedlegeme fra øre 2 M4 M4 ØNH  
Fjerne fremmedlegeme fra nese 2 M4 M4 ØNH  
Fjerning av fremmedlegeme fra cornea 1 M4 M4 Øye *trening modul 7
Tonometri 2 M4 M4 Øye  
Fluorescein-farging 2 M4 M4 Øye  
Øyeskylling 2 M4 M4 Øye  
Kryobehandling av vorter og keratoser 1 M3 M3 Hud/veneria *trening modul 7
Prøvetaking og mikroskopering av hud, hår, negler og fluor ved mistanke om sopp 1 M3 M3 Hud/veneria  
Stanse- og eksisjonsbiopsi av overflatiske tumorer, samt håndtering av biopsi 2 M3 M3 Hud/veneria  
Currettage (skrapeskje) av seborroiske vorter 1 M3 M3 Hud/veneria Nivå 1 i M3; nivå 2 i M7
Currettage (skrapeskje) av seborroiske vorter 2 M7 M7 Hud/veneria Nivå 1 i M3; nivå 2 i M7
Lokalbehandling av leggsår 2 M3 M3 Hud/veneria  
Mikrobiologisk prøvetaking og mikroskopi ved seksuelt overførbar infeksjon 2 M3 M3 Hud/veneria  

 

Publisert 1. des. 2015 09:45 - Sist endret 15. okt. 2018 15:04