Oppbygging og gjennomføring

Medisinstudiet har en varighet på 6 år, og hvert av årene varer i 40 uker.

For å imøtekomme nasjonale og europeiske krav til medisinstudiers omfang er det i snitt lagt inn 20 timer strukturert undervisning per uke i timeplanene og i tillegg forventes det 25 timers egenstudier per uke (totalt 45 timer per uke).

Studiets hovedstruktur er inndelt i åtte moduler.

Det er i studieplanen lagt inn fire elektive perioder av fire ukers varighet, i tillegg til en fire ukers periode etter modul 5. De elektive periodene, som avvikles i de første fire ukene fra og med semesterstart i januar, er avsatt til valgfrie emner og valgfri fordypningspraksis av et omfang på 10 studiepoeng og til arbeid med et selvstendig vitenskapelig arbeid (prosjektoppgave) som har et omfang på 20 studiepoeng.

Studieforløp for studenter med oppstart høst 

 

MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 (55 stp)

  MED6001 - valgfri fordypningspraksis (5 stp)
Modul 8 MED6800 – Medisinstudiet, modul 8
Modul 7 MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 stp)
  Arbeid med MED5090 – Prosjektoppgave / MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave (estimert 6 stp*)
Modul 6 MED5600 – Module 6, Medicine (30 stp)     /    Utveksling i medisinstudiet
  Arbeid med MED5090 – ProsjektoppgaveMED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave (estimert 6 stp*)
Modul 5 MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 stp)   /  Utveksling i medisinstudiet
  Arbeid med MED5090 – ProsjektoppgaveMED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave (estimert 6 stp*)
Modul 4 MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 stp)     /     Utveksling i medisinstudiet
 

MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 stp)

  Studiedesign og kunnskapshåndtering(MED5090 – ProsjektoppgaveMED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave) (estimert 2 stp*). Valgfrie emner (5 stp)
Modul 3 MED3300 – Medisinstudiet, modul 3
Modul 2 MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 stp)
Modul 1 EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 stp) MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 stp)

* Kunnskapshåndtering og prosjektoppgaven består av et ukeskurs i kunnskapshåndtering og deretter arbeid med prosjektoppgaven, et arbeid det er avsatt 4 uker ganger 3 gjennom studieløpet. 20 studiepoeng utløses ved bestått prosjektoppgave. 

Studieforløp for studenter med oppstart vår

 

MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 (55 stp)

  MED6001 - valgfri fordypningspraksis (5 stp)
Modul 8 MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 
Modul 7 MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 stp)
Modul 6 MED5600 – Module 6, Medicine (30 stp) / Utveksling i medisinstudiet
  Arbeid med MED5090 – Prosjektoppgave / MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave) (estimert 6 stp*)
  Arbeid med MED5090 – ProsjektoppgaveMED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave) (estimert 6 stp*)
Modul 5 MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 stp)  /  Utveksling i medisinstudiet
Modul 4 MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 stp)  Utveksling i medisinstudiet 
  Arbeid med MED5090 – ProsjektoppgaveMED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave) (estimert 6 stp*)
Modul 3 MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 stp)
  Studiedesign og kunnskapshåndtering(MED5090 – ProsjektoppgaveMED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave) (estimert 2 stp*) Valgfrie emner (5 stp)
Modul 2 MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 stp)
Modul 1 EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 stp) MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 stp)

* Kunnskapshåndtering og prosjektoppgaven består av et ukeskurs i kunnskapshåndtering og deretter arbeid med prosjektoppgaven, et arbeid det er avsatt 4 uker ganger 3 gjennom studieløpet. 20 studiepoeng utløses ved bestått prosjektoppgave. 

Fagenes fordeling i moduler

Oversikt over fagenes fordeling i moduler (pdf).

Valgfrie emner og valgfri fordypningspraksis

I medisinstudiet er det, i tillegg til 8 moduler, lagt inn elektive perioder som brukes til prosjektoppgavearbeid og valgfrie emner og valgfri fordypningspraksis. Prosjektoppgaven (MED5090/MED5095) er vektet til 20 stp som utløses ved bestått oppgave, men den avsatte tiden for å arbeide med oppgaven er fordelt gjennom studieløpet. 

Vurderingsformer

I profesjonsstudiet i medisin er ulike eksamensformer i bruk:

  • Skriftlige eksamener med essayoppgaver eller kortsvarspørsmål
  • Databaserte, skriftlige eksamener
  • Muntlige og kliniske eksamener
  • Objektiv, strukturert klinisk eksamen (OSCE)
  • Prosjektoppgave og andre skriftlige innleveringer

I siste avsluttende eksamensperiode i modul 8 er den skriftlige deleksamen felles for medisinstudiene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitetet.

Karakterordning

I profesjonsstudiet i medisin brukes både en gradert karakterskala (A-F) og en bestått/ikke-bestått karakterskala. Hvilken karakterordning de ulike eksamene har, er beskrevet på de ulike emnebeskrivelsene.

Forskerlinjen

Hvis du er interessert i forskning, har fakultetet en forskerlinje. Forskerlinjen er et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.

Utveksling ved medisinstudiet

Du kan utveksle til ett av våre utenlandske partneruniversitet som del av studieprogrammet.

Start planleggingen av din utveksling tidlig! Det gjør det lettere for deg å planlegge og fullføre ett eller to semestre i utlandet.

Utvekslingssemesteret kommer gjerne midt i en periode med valgfrie emner og samtidig med arbeidet med prosjektoppgaven. Med god planlegging er det fullt mulig å kombinere dette.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Cand.med.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 12. des. 2013 09:00 - Sist endret 26. nov. 2020 15:36