Oppbygging og gjennomføring

Profesjonsstudiet i medisin er et heltidsstudium som strekker seg over 6 år.

De to første årene konsentrerer undervisningen seg om det friske mennesket, deretter går man over til sykdomslære. Integrasjon mot klinisk medisin forblir et bærende element fra studiestart. Studentaktiviserende læringsformer blir vektlagt. En vesentlig del av undervisningen vil være obligatorisk.

Det ble innført ny studieplan høsten 2014 - Oslo 2014.

Studieløp for studenter som startet før høsten 2014

Gammel studieplan med prosjektoppgave (MEDOPP) vil gå parallelt med ny for de studentene som startet før høsten 2014.

Studieforløp for studenter med oppstart høst (fra og med 2014)

  MED6800 – Medisinstudiet, modul 8
  Valgfrie emner (5 stp)
Modul 8 MED6800 – Medisinstudiet, modul 8
Modul 7 MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 stp)
  Arbeid med MED5090 – Prosjektoppgave (6 stp) / MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave
Modul 6 MED5600 – Module 6, Medicine (30 stp)     /    Utveksling i medisinstudiet
  Arbeid med MED5090 – Prosjektoppgave (7 stp) / MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave
Modul 5 MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 stp)   /  Utveksling i medisinstudiet
  Arbeid med MED5090 – Prosjektoppgave(7 stp) // MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave
Modul 4 MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 stp)     /     Utveksling i medisinstudiet
  MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 stp)
  Studiedesign og kunnskapshåndtering (MED5090 – Prosjektoppgave 7 / MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave). Valgfrie emner (5 stp)
Modul 3 MED3300 – Medisinstudiet, modul 3
Modul 2 MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 stp)
Modul 1 EXPHIL03 – Examen philosophicum MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 stp)

Studieforløp for studenter med oppstart vår (fra og med 2015)

Modul 8 MED6800 – Medisinstudiet, modul 8
  Valgfrie emner (5 stp)
Modul 7 MED5700 – Medisinstudiet, modul 7(24 stp)
Modul 6 MED5600 – Module 6, Medicine (30 stp) / Utveksling i medisinstudiet
  Arbeid med MED5090 – Prosjektoppgave(6 stp) /  MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave).
  Arbeid med MED5090 – Prosjektoppgave(7 stp) /  MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave).
Modul 5 MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 stp)  /  Utveksling i medisinstudiet
Modul 4 MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 stp)  Utveksling i medisinstudiet 
  Arbeid med MED5090 – Prosjektoppgave(7 stp) /  MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave).
Modul 3 MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 stp)
  Studiedesign og kunnskapshåndtering  MED5090 – Prosjektoppgave(7 stp) / MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave. Valgfrie emner (5 stp)
Modul 2 MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 stp)
Modul 1 EXPHIL03 – Examen philosophicum MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 stp)

Fagenes fordeling i moduler

Oversikt over fagenes fordeling i moduler (pdf).

Valgfrie emner

I medisinstudiet er det, i tillegg til 8 moduler, lagt inn elektive perioder som skal brukes til prosjektoppgavearbeid og valgfrie emner.

Vurderingsformer

I profesjonsstudiet i medisin er ulike eksamensformer i bruk:

  • Skriftlige eksamener med essayoppgaver eller kortsvarspørsmål
  • Databaserte, skriftlige eksamener
  • Muntlige og kliniske eksamener
  • Objektiv, strukturert klinisk eksamen (OSCE)
  • Prosjektoppgave og andre skriftlige innleveringer

Karakterordning

Gradert karakterskala (A-F) er vedtatt innført i profesjonsstudiet i medisin senest 2017 etter at det er gjort en kvalitetssikring av eksamensformer og en utredning av hvilke emner som skal evalueres med bruk av bokstavkarakterer. Studenter som søker opptak til studiet høsten 2014/våren 2015 er varslet om denne omleggingen på programsiden. Omleggingen av karaktersystemet innebærer at studenter som blir tatt opp på studiet i ny studieplan vil få et vitnemål etter endt studium hvor både karakterskalaen bestått/ikke-bestått og gradert karakterskala (A-F) vil forekomme avhengig av emne.

Det er besluttet at studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og følger normal studieprogresjon berøres ikke av omlegging til gradert karakterskala.

Forskerlinjen

Hvis du er interessert i forskning, har fakultetet en forskerlinje. Forskerlinjen er et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.

Utveksling ved medisinstudiet

Du kan utveksle til ett av våre utenlandske partneruniversitet som del av studieprogrammet.

Start planleggingen av din utveksling tidlig! Det gjør det lettere for deg å planlegge og fullføre et eller to semestere i utlandet.

Utvekslingssemesteret kommer gjerne midt i en periode med valgfrie emner og samtidig med arbeidet med prosjektoppgaven. Med god planlegging er det fullt mulig å kombinere dette.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Cand.med.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

 

Publisert 12. des. 2013 09:00 - Sist endret 11. sep. 2020 13:24