Journalopptak for Modul 3, termin 1 og 2 på Campus Ahus

Oversikt over journalrettere på Campus Ahus

Se egne linker med kontaktinformasjon, frister etc

Instruks for Journalopptak i Akuttmottak på Ahus for Modul 3

Spesielt for Modul 3, termin 1

Spesielt for Modul 3, termin 2

 

Merk at du ikke må sende journalnotater pr e-post. Dette er sensitive data som må behandles deretter.

 

Generell informasjon for både Modul 3, termin 1 og 2 om opphold på Akuttmottaket

De første 8 ukene i semesteret har Modul 3, termin 2 fortrinnsrett i Akuttmottaket. Studenter i Modul 3, termin 1 starter med journalopptak på inneliggende pasienter ved semesterstart, og avventer journalopptak i mottak til semesteruke 9 (kalenderuke 41)  Mandager og fredager er generelt travle dager da lengre ventetid for oppfølgning fra vakthavende må påregnes.

For å bidra til et best mulig samarbeide i Akuttmottaket ber vi om at du viser interesse, men også aksepterer at det i perioder er så hektisk at vi ikke kan svare på alt du vil vite. I perioder med høy pågang og mye å gjøre må vi av og til dessverre si nei til at studentene kan ta opp journal, når vi ikke har kapasitet til å følge opp. Du må da gjerne være med og se på.  Ikke oppholder deg unødig i triageområdet. Studentene er velkomne til å delta på vaktbyttemøte - kontakt vakthavende lege i mottaket. 

Det kan være maks tre studenter samtidig i mottaket i tidsrom 1: en student på kirurgi og to på indremedisin.

Det kan være maks to studenter samtidig i mottaket i tidsrom 2 og 3:  en på kirurgi og en på indremedisin.

Modulkoordinator sender ut invitasjon til google kalendre, hvor man kan skrive seg opp på vakter. 

Det er definert tre tidsrom pr dag i Akuttmottaket:

Tidsrom 1: 08.00-15.30

Tidsrom 2: 15.30-19.00 – du kan bare ta opp journal for 1 pasient og må være ferdig senest kl. 19.00.

Tidsrom 3: 20.30-23.00

Du kan også ta opp journaler i helgen.

 

Tilbake til Campus Ahus

 

Revidert 17.09.20.20

Publisert 18. sep. 2020 10:01 - Sist endret 14. juni 2022 13:28