Journalopptak for Modul 3, termin 1 og 2 på Campus Ahus

Oversikt over journalrettere på Campus Ahus

Se egne linker med kontaktinformasjon, frister etc

Instruks for Journalopptak i Akuttmottak på Ahus for Modul 3

Spesielt for Modul 3, termin 1

Spesielt for Modul 3, termin 2

 

Merk at du ikke må sende journalnotater pr e-post. Dette er sensitive data som må behandles deretter.

 

Generell informasjon for både Modul 3, termin 1 og 2 om opphold på Akuttmottaket

De første ni ukene i semesteret har Modul 3, termin 2 fortrinnsrett i Akuttmottaket. Studenter i Modul 3, termin 1 starter med journalopptak på inneliggende pasienter og avventer journalopptak i mottak til semesteruke 9;  men - er det ledig i mottak, f.eks natt/helg, så kan studenter i M3 T1 starte uke 8 - etter å ha deltatt på omvisning i mottak.  Mandager og fredager er generelt travle dager da lengre ventetid for oppfølgning fra vakthavende må påregnes.

 

For å bidra til et best mulig samarbeide i Akuttmottaket ber vi om at du viser interesse, men også aksepterer at det i perioder er så hektisk at vi ikke kan svare på alt du vil vite. I perioder med høy pågang og mye å gjøre må vi av og til dessverre si nei til at studentene kan ta opp journal, når vi ikke har kapasitet til å følge opp. Du må da gjerne være med og se på.  Ikke oppholder deg unødig i triageområdet. Studentene er velkomne til å delta på vaktbyttemøte - kontakt vakthavende lege i mottaket. 

 

Det kan være maks tre studenter samtidig i mottaket i tidsrom 1: en student på kirurgi og to på indremedisin.

Det kan være maks to studenter samtidig i mottaket i tidsrom 2 og 3:  en på kirurgi og en på indremedisin.

Studentene må selv sørge for opprettelse av teamup.com hvor man kan skrive seg opp og studentene har også ansvar for at innloggingsinformasjon gjøres kjent for de som trenger det. 

 

Det er definert tre tidsrom pr dag i Akuttmottaket:

Tidsrom 1: 08.00-15.30

Tidsrom 2: 15.30-19.00 – du kan bare ta opp journal for 1 pasient og må være ferdig senest kl. 19.00.

Tidsrom 3: 20.30-23.00

Du kan også ta opp journaler i helgen.

 

Tilbake til Campus Ahus

 

Revidert 17.09.20.20

Publisert 18. sep. 2020 10:01 - Sist endret 21. sep. 2020 14:47