Tidligere eksamensoppgaver i medisinstudiet

Her finner du eksamensoppgaver og sensorveiledninger for skriftlige og digitale eksamener vi tidligere har gitt i medisinstudiet.

For de ordinære skriftlige digitale eksamener publiseres cirka 20 prosent av oppgavesettet. For de skriftlige eksamener blir fortsatt hele oppgavesettet og sensorveiledningen publisert.

De psykometriske analysene publiseres i Mine studier

Eldre eksamensoppgaver og sensorveiledninger kan være faglig utdaterte.

Søk etter oppgave

Du kan også søke etter innhold i oppgavetekster, for eksempel navn på fag.

Oppgaver etter semester og år

Alle modulene i den nye studieplanen er ikke innført ennå. Derfor mangler enkelte moduler fra denne oversikten.

Felles avsluttede eksamen medisin

Eksamensoppgaver og psykometrinotat

Oppgaver fra tidligere studieplan

Profesjonsstudiet i medisin fikk gradvis innført ny studieplan frem til høsten 2017. Faglig innhold og plan for undervisning er endret i ny studieplan. Her finner du tidligere eksamensoppgaver fra studieplanen som nå er faset ut.