English version of this page

Gyldig forfall obligatorisk undervisning

Ved obligatorisk undervisning hvor studentene må være tilstede alle ganger/kursdager (intet fravær tillates), kan det gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning ved gyldig forfall.

Det regnes som gyldig forfall dersom:

  • Studenten blir syk før undervisningen starter (må dokumenteres med legeattest)
  • Studenten blir syk under undervisningen (studenten må umiddelbart henvende seg til lege for å få gyldig legeattest)
  • I andre særskilte tilfeller, for eksempel dødsfall i nær familie.

I forbindelse med Covid-19-pandemien aksepterer UiO egenmelding ved fravær. Egenmelding kan sendes til:

postmottak@medisin.uio.no eller til:

Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo

 

 

 

Publisert 20. mai 2014 18:31 - Sist endret 19. mars 2020 12:18